Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα στη Λευκωσία

αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα στη λευκωσία

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα στη Λευκωσία είναι το σύστημα το οποίο δεν είναι συνδεδεμένο ούτε στέλνει ενέργεια στο δίκτυο διανομής ενέργειας. Δουλεύει αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία κατανάλωση. Αυτό το είδος φωτοβολταϊκού συστήματος χρησιμοποιείται κυρίως σε περιοχές όπου η σύνδεση ηλιακών συλλεκτών στο τοπικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είναι δύσκολη ή δαπανηρή. Επομένως, είναι ιδανικό για όσους έχουν χωράφια, τροχόσπιτα ή άλλα ακίνητα σε απομονωμένες περιοχές.

αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα στη λευκωσία

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα στη Λευκωσία λειτουργούν με τη χρήση μπαταριών. Η ενέργεια που παράγεται όταν υπάρχει ήλιος χρησιμοποιείται αμέσως ενώ η περίσσεια ενέργεια που παράγεται αποθηκεύεται στις μπαταρίες για μετέπειτα χρήση. Ο υπολογισμός των αναγκών του καταναλωτή πριν το σχεδιασμό του αυτόνομου φωτοβολταϊκού του συστήματος είναι σημαντικός ώστε το φωτοβολταϊκό σύστημα να μπορεί να παράγει όση ενέργεια χρειάζεται ο καταναλωτής.

Ποια είναι τα οφέλη ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος στη Λευκωσία;

Παρόλο που τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν είναι κατάλληλα για όλους τους καταναλωτές, παρέχουν πολλά οφέλη:

  • Είναι οικονομικά, ιδιαίτερα σε απομονωμένες περιοχές όπου η σύνδεση στο δίκτυο της ΑΗΚ είναι δαπανηρή.
  • Δεν σταματούν να δουλεύουν όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος.
  • Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη συντήρηση και παρακολουθούνται εύκολα.
  • Προσφέρουν ένα οικολογικό τρόπο παραγωγής ενέργειας.
cost savings Εξοικονόμηση κόστους
sustainability Βιωσιμότητα
easy maintenance Εύκολη συντήρηση
back up power source Εφεδρική πηγή ενέργειας
αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα στη λευκωσία