Φωτοβολταϊκά Πάρκα στη Λευκωσία

φωτοβολταϊκά πάρκα στη λευκωσία

 

Ο Στόχος Μας

Είμαστε αφοσιωμένοι στη δημιουργία εξαιρετικών φωτοβολταϊκών πάρκων με έμφαση στην ποιότητα και την αποδοτικότητα που καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες των πελατών μας. Παρέχουμε φωτοβολταϊκά πάρκα με σχεδιασμό υψηλής τεχνολογίας για βέλτιστα αποτελέσματα και παραγωγή ενέργειας.

φωτοβολταϊκά πάρκα στη λευκωσία

 

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων στην Κύπρο:

Η δέσμευσή μας δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση του έργου, καθώς συντηρούμε με προσοχή το φωτοβολταϊκό σας πάρκο για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας και της λειτουργικής αποδοτικότητας.

  • Προληπτική συντήρηση
  • Καθαρισμός των ηλιακών συλλεκτών
  • Κόψιμο και διαχείριση της βλάστησης
  • Άμεση επίλυση προβλημάτων

Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων στη Λευκωσία

Βήμα 1

Ξεκινάμε αξιολογώντας δυνητικά οικόπεδα, περνώντας σε ένα προκαταρκτικό σχέδιο και εμπλέκοντας εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με σχετικούς κυβερνητικούς φορείς.

Βήμα 2

Δημιουργούμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό φωτοβολταϊκού συστήματος και ετοιμάζουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για υποβολή στις αρμόδιες αρχές.

Βήμα 3

Κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής, παρακολουθούμε την πρόοδο για να διασφαλίσουμε την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αδειοδότησης. Αυτό κοστίζει περίπου €900 ανά οικόπεδο.