Συμψηφισμός Μετρήσεων στη Λευκωσία
(Net-Metering)

 

με συμψηφισμός μετρήσεων στη λευκωσία

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων στη Λευκωσία είναι το φωτοβολταϊκό σύστημα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και εταιρείες. Τα φωτοβολταϊκά απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία για να παράγουν ενέργεια η οποία μετατρέπεται μετά σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι ηλιακοί συλλέκτες ενός συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων στη Λευκωσία τοποθετούνται στην οροφή ή στο έδαφος ενός σπιτιού ή άλλου κτηρίου.

με συμψηφισμός μετρήσεων στη λευκωσία

Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν την ενέργεια που χρειάζονται και αν υπάρχει περίσσεια ενέργεια μεταφέρεται στο δίκτυο της ΑΗΚ. Η περίσσεια ενέργεια υπολογίζεται και το ανάλογο ποσό πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό του καταναλωτή στην ΑΗΚ. Αντίστοιχα, αν καταναλωθεί περισσότερη ενέργεια από όση παράχθηκε από τα φωτοβολταϊκά, υπολογίζεται η διαφορά και ο καταναλωτής πληρώνει το σχετικό ποσό μέσω του λογαριασμού του.

Εικονικός Συμψηφισμός Μετρήσεων στη Λευκωσία

Η διαφορά μεταξύ του συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) και του εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων (virtual net-metering) είναι ότι ο τελευταίος δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εγκαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα σε τοποθεσία διαφορετική του κτηρίου το οποίο θα επωφελείται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο εικονικός συμψηφισμός μετρήσεων στη Λευκωσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιδιοκτήτες σπιτιών και επαγγελματίες γεωργούς όταν δεν διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο σπίτι ή στις γεωργικές τους εγκαταστάσεις.

net-metering in nicosia

Διαδικασία
Εγκατάστασης ΦΒ Συστήματος

Η διαδικασία εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στην Κύπρο ξεκινά με την επικοινωνία μαζί μας. Για να μπορέσουμε να σας στείλουμε προσφορά, θα χρειαστούμε κάποια έγγραφα από εσάς: τους τελευταίους έξι λογαριασμούς της ΑΗΚ μαζί με τα σχέδια κάτοψης του κτηρίου ή τον τίτλο ιδιοκτησίας του . Αφού λάβουμε αυτά τα έγγραφα, τα εξετάζουμε ώστε να δημιουργήσουμε μια προσφορά που θα καλύπτει τις ανάγκες σας σε ηλεκτρική ενέργεια.
Στη συνέχεια, διευθετούμε μια συνάντηση στο κτήριό σας για να ελέγξουμε αν πληροί τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Εάν δεχτείτε την προσφορά μας, προχωράμε στην αίτηση στην ΑΗΚ. Θα σας βοηθήσουμε σε όλη τη διαδικασία καθώς και στη γραφειοκρατία.
Το κόστος για την αίτηση στην ΑΗΚ ξεκινά από €297,50 + VAT και δεν συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά μας.

Η προσφορά μας περιλαμβάνει:

  • Όλες τις εργασίες για την επιτυχή ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
  • Όλα τα απαρραίτητα υλικά, συμπεριλαμβανομένου ενός προκατασκευασμένου συστήματος στήριξης.
  • Βοήθεια με την αίτηση στην ΑΗΚ συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ελέγχου.