Διαδικασία Αίτησης για Σύστημα Συμψηφισμού Μετρήσεων

net-metering application process

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι πολύ συχνή στην Κύπρο και οι ιδιοκτήτες κατοικιών προσφεύγουν σε αυτή τη λύση για να εξοικονομούν χρήματα στους λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η αίτηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων απαιτεί χρόνο και γραφειοκρατία. Ωστόσο με τη σωστή καθοδήγηση από Ηλιακοί Συλλέκτες στη Λευκωσία, η διαδικασία αίτησης για σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων μπορεί να γίνει πιο εύκολη.

Η Διαδικασία

Αρχικά, πρέπει να βρείτε μια αξιόπιστη και με εμπειρία εταιρεία φωτοβολταϊκών για να είστε σίγουροι ότι όλα θα λειτουργήσουν ρολόι και ότι δεν θα παρουσιαστούν προβλήματα με την αίτησή σας. Μετά πρέπει να συζητήσετε τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας με τους ειδικούς οι οποίοι θα επισκεφθούν την κατοικία σας για να εξετάσουν το χώρο. Αυτό το βήμα είναι πολύ σημαντικό διότι η εμπειρία και η εξειδίκευση που έχουν τους επιτρέπουν να γνωρίζουν αν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι κατάλληλο και αν θα δουλεύει αποτελεσματικά σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όταν οι επαγγελματίες τα εξετάσουν όλα, θα σας δώσουν προσφορά σύμφωνα με τη δύναμη που θα έχει το φωτοβολταϊκό σύστημα καθώς και σύμφωνα με το μέγεθος, το είδος και την ποιότητα των ηλιακών συλλεκτών.

Μετά είναι η στιγμή της αίτησης στην ΑΗΚ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Το κόστος αίτησης είναι €250 + VAT και περιλαμβάνει τη διαδικασία της αίτησης, το μετρητή, την επιθεώρηση και τη σύνδεση το δίκτυο της ΑΗΚ.

Όταν η αίτηση υποβληθεί, εξεταστεί και εγκριθεί από την ΑΗΚ το επόμενο βήμα είναι η εγκατάσταση των ηλιακών συλλεκτών, η επιθεώρηση από την ΑΗΚ και η σύνδεση στο δίκτυο.

Τα Έγγραφα

  1. Συμπληρωμένη και υπογραμμένη αίτηση της ΑΗΚ.
  2. Πρωτότυπο της άδειας οικοδομής.
  3. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της ΑΗΚ στο όνομα του αιτητή.
  4. Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδίου του ακινήτου.
  5. Αντίγραφα των έξι τελευταίων λογαριασμών της ΑΗΚ ή αντίγραφο της κατάστασης της ΑΗΚ για την τελευταία δωδεκάμηνη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (για καινούργια σπίτια).
  6. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του υποστατικού ή αντίγραφα του τίτλου ιδιοκτησίας του οικοπέδου και της άδειας οικοδομής για κατοικίες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τίτλος ιδιοκτησίας.
  7. Συναίνεση του ιδιοκτήτη του υποστατικού αν αυτός δεν είναι ο αιτητής ή συναίνεση όλων των ιδιοκτητών αν είναι περισσότεροι από ένας.
  8. Υπογεγραμμένη δήλωση του αιτητή ότι το οικιστικό ακίνητο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρησιμοποιείται ως μόνιμη πρώτη κατοικία.
  9. Για αιτητές που δεν έχουν κυπριακή υπηκοότητα, αντίγραφο του πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής στην Κύπρο (κίτρινο χαρτί) ή αντίγραφα των 6 τελευταίων λογαριασμών της ΑΗΚ στο όνομα του αιτητή.
  10. Αποδεικτικό συμπερίληψης του αιτητή στις ευπαθείς ομάδες για τους αιτητές που επιθυμούν να λάβουν τη σχετική χορηγία (μόνο για ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας).