Πέραν των 40 Χιλιάδων τα Εγκατεστειμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα στην Κύπρο

installed photovoltaic systems in cyprus

Σύμφωνα με εκπροσώπους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), σήμερα στην Κύπρο λειτουργούν 43,017 εγκατεστειμένα φωτοβολταϊκά συστήματα στην Κύπρο, με συνολική δυνατότητα παραγωγής 522.40 MW, ενώ αναμένεται να εκδοθούν από τη ΡΑΕΚ επιπλέον άδειες εντός του 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής, λειτουργούν σήμερα στην Κύπρο:

  • 305 φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 20-50 kWp
  • 164 φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 50-100 kWp
  • 175 φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 100-250 kWp
  • 20 φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 250-600 kWp
  • 84 φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος >600 kWp

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες των συνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο έχουν ως εξής:

nicosia solar table

Παραγωγή Ενέργειας το 2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, το 2022 είχαμε παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανήλθε στο 17.2% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με τα φωτοβολταικά συστήματα να έχουν ποσοστό παραγωγής επί της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 11,9%.

Το προηγούμενο έτος, 2021, το ποσοστό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επί της συνολικής παραγόμενης ενέργειας είχε φτάσει το 14.9%. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στο ποσοστό αυτό. Συγκεκριμένα, το συνολικό εκτιμώμενο ποσοστό παραγωγής από τα φωτοβολταϊκά συστήματα έφτασε στο 9.2%, με το 0.8% να είναι από συστήματα βιομάζας και 4.9% από αιολικά πάρκα.

Ενώ οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο συνεχίζονται, μέχρι το τέλος του 2024 αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη επανασχεδιασμού του συστήματος μεταφοράς για να αυξηθεί το ποσοστό διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η οποία ανέρχεται στις 330 χιλιάδες ευρώ.