Εμπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα στη Λευκωσία

εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα στη λευκωσία

Τα εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα στη Λευκωσία είναι η ιδανική λύση για εταιρείες και επιχειρήσεις για να χρησιμοποιούν ενέργεια ιδίας παραγωγής και να εξοικονομούν χρήματα από τους ψηλούς λογαριασμούς ρεύματος. Η διαφορά με άλλα είδη φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι ότι οποιαδήποτε περίσσεια ενέργεια παραχθεί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το οικονομικό όφελος του καταναλωτή.

εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα στη λευκωσία

Επομένως, πάντα σχεδιάζουμε και ετοιμάζουμε ένα εμπορικό φωτοβολταϊκό σύστημα που να είναι προσαρμοσμένο στις ενεργειακές ανάγκες και την ενεργειακή κατανάλωση του πελάτη μας, έτσι ώστε το φωτοβολταϊκό σύστημα του να μην παράγει περισσότερη ενέργεια για την οποία να μην μπορεί ο ίδιος να επωφεληθεί.

Τα Εμπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα στη Λευκωσία

  • χρησιμοποιούνται συνήθως στις οροφές εργοστασίων, αποθηκών και εμπορικών κτηρίων
  • παράγουν ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται μόνο για το κτήριο στο οποίο είναι εγκατεστημένα τα φωτοβολταϊκά συστήματα
  • δεν προσφέρουν πίστωση στον καταναλωτή για την περίσσεια ενέργεια που μεταφέρεται στο δίκτυο
  • αποτελούν ένα εξαιρετικό τρόπο εξοικονόμησης στους λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για εταιρείες με ψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
  • μπορούν να χρησιμοποιήσουν μπαταρίες για την αποθήκευση της περίσσειας ενέργειας για μετέπειτα κατανάλωση

 

εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα στη λευκωσία